Naši lektori

Spoznajte náš tím skvelých kvalifikovaných lektorov, ktorí sa budú spoločne s vami tešiť z pokrokov vašich detičiek.  

Lenka Gulová

Autorka myšlienky projektu Barbarkova. Je vyštudovaná krajinná a záhradná inžinierka, no aktuálne hlavne mama. Venuje sa tiež skupinovým fitness cvičeniam ako certifikovaná inštruktorka rôznych programov, v gescii bude mať cvičenie mamičiek s detičkami a Jumping Kids.

Mária Masárová

Učiteľka Materskej školy Hviezdoslavova v Skalici, neustále sa vzdeláva v rámci nových pedagogických postupov. Skúseností s prácou s deťmi má na rozdávanie, absolvovala tiež množstvo kurzov v rámci Montessori pedagogiky. Na starosti bude mať krúžok práve s touto tematikou.

Silvia Hájniková

Skúsená lektorka zábavno-vzdelávacích krúžkov pre deti s kockami Lego a mama dvoch synov. Má za sebou stovky poskladaných modelov, odučených hodín v škôlkach, školách aj centrách voľného času. Počas letných prázdnin sa venovala deťom ako vedúca  na letných táboroch.

Vanessa Mikulová

Študentka tretieho ročníka Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v odbore Predškolská výchova a certifikovaná trénerka detskej atletiky Slovenského atletického zväzu. So športom je spojený celý jej život. Teší sa, že v rámci krúžkov bude môcť svoje vedomosti odovzdávať najmladšej generácii.

Mária Kunáková

Učiteľka ZUŠ Skalica s dlhoročnými skúsenosťami s prácou s malými detičkami a certifikovaná lektorka celosvetového vzdelávacieho programu Yamaha. Úspešne realizuje hudobné krúžky na Materských školách. V rámci Prvých krôčikov k hudbe sa môžete spoľahnúť na  jej cit pre interakciu s deťmi a samozrejme tiež na overené postupy Yamahy. O zábavu a dobrú náladu bude určite postarané.

Alexandra Hanková

Absolventka Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. Bývalá učiteľka, aktuálne pracujúca v rodinnej firme, je žena s úctyhodným rozhľadom v rámci edukačných postupov a tiež v alternatívnejších formách vzdelávania ako napr. Waldorfská škola, alebo Home schooling.

Dajana Štepanovská

Celoživotná tanečníčka a spoluzakladateľka skalického tanečného fenoménu Taxis. Spolu s jej sestrami Dominikou a Sandrou priviedla k tancovaniu stovky skalických detí a v tejto krásnej činnosti bude pokračovať aj v Barbarkove.