Ponuka programov

Hernička s prvkami Montessori

Deti spoznávajú svet - rozvíjajú poznanie a zručnosti.

Cieľom Montessori herničiek je umožniť deťom objavovať svet okolo nich spôsobom, ktorý rešpektuje ich vlastné tempo, jednotlivé senzitívne a vývojové obdobia, rozvíjať ich osobnosť, samostatnosť, nezávislosť, schopnosť rozhodovať sa, sebadôveru a tiež lásku k sebe a k svojmu okoliu. Samozrejme s inštrukciami a usmerneniami od skúsenej lektorky.

Vek: 1,5 - 3,5 roka v sprievode rodiča, doobedný kurz

Lektorka: Mária Masárová/ Vanessa Vlková

Pohybová príprava pre najmenších FITMAMI


Ide o zdravé a hravé cvičenie zamerané na rozvoj psychomotoriky, socializáciu a celkový rozvoj detí. Deti sa učia zdolávať rôzne prekážky, orientovať v priestore, postupne pracovať samostatne. 

Vek: mamičky s deťmi vo veku 2 - 3,5 roka, doobedný kurz

Lektorka: Lenka Gulová

Gymnathlon Baby

Všestranný pohybový rozvoj - hravosť, zábava a nadšenie.

Licencovaný športový program - spoločné cvičenie rodičov a detí vo veku od 2,5 do 4 rokov zamerané na vytváranie pozitívnych emočných zážitkov spojených s prvým organizovaným pohybom. Pestrá skladba rýchlo sa striedajúcich jednoduchých cvičení a hier využíva rôznych pomôcok pre dosiahnutie maximálneho zážitku. Náplň hodín je zostavená odborníkmi z FTVS UK Praha tak, aby si deti osvojili 10 základných pohybových schopností a postupne budovali svoju samostatnosť.

Vek: 2,5 - 4 roky (v sprievode rodiča), kurz prebieha v poobednom čase

Lektorka: Lenka Gulová

Hudobná škola Yamaha: Prvé krôčiky k hudbe

Nie sú nehudobní ľudia, sú len nerozvinuté talenty.

Celosvetový program YAMAHA vyvíja hudobné vzdelávacie kurzy už viac ako 50 rokov. V dnešnej dobe navštevuje tieto programy po celom svete takmer 600 000 žiakov. Deti na hodinách prežívajú témy blízke ich veku, ako napríklad "mesto a ulica", "príroda", "zvieratá", "jedlo a pitie". Ku každej téme je pripravená pieseň, báseň a pohybová hra. Spevom piesní, využitím rytmických cvičení, hudobno-pohybových hier, príbehov, motorických cvičení a ďalšími aktivitami dochádza hravou formou k prirodzenému zapojeniu hudby do detského sveta.

Vek: 1,5 - 3,5 roka (v sprievode rodiča), doobedný kurz

Lektorka: Mária Kunáková

Hudobná škola Yamaha: Prvé krôčiky k hudbe 2.

Nie sú nehudobní ľudia, sú len nerozvinuté talenty.

Ide o cielenú hudobnú prípravu pre deti od 3 do 6 rokov. Deti zvládajú hravou formou základy hudobnej náuky. Dôraz sa kladie predovšetkým na rozvoj hudobnej predstavivosti.

Pri praktických hudobných aktivitách deti získavajú základné hudobné vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré môžu neskôr využiť v nadväzujúcich inštrumentálnych programoch. Menšie deti môžu byť v sprievode rodiča.

Vek: 3 - 5 rokov, 

Lektorka: Mária Kunáková

Lego® krúžok pre škôlkarov - krúžok začne od januára 2023

Nejde o štandardnú hru s kockami LEGO®, ale ucelený systém vzdelávania.

Predškolské deti sú prirodzenými staviteľmi. Vďaka obľúbenej stavebnici DUPLO® sa deti oboznámia s rôznymi témami, ako sú zvieratá, vesmír, morský život, rozprávky alebo hrdinovia. Získajú veľa poznatkov, veľa sa naučia a samozrejme všetko si postavia a vyskúšajú.

Vek: 4 - 6 rokov

Lektorka: Silvia Hájniková

Lego® krúžok Mladý inžinier - krúžok začne od januára 2023

Otvorte deťom dvere vedy a techniky.

Originálny systém hravého učenia je založený na 35 ročnom výskume od spoločnosti LEGO Education. Lego ponúka stále nové herné témy, stavebnice sú vždy aktuálne a patria vo svete hračiek medzi svetové jednotky. Budeme stavať s kockami Lego® Technic jednoduchšie aj komplikovanejšie modely - od dopravných prostriedkov po robotiku. Postavený model si deti zapoja na motor a on ožije. To je najväčšou motiváciou detí a väčšina modelov je takto vymyslená.

Vek: 6- 10 rokov

Lektorka: Silvia Hájniková

Jumping kids

Perfektná zábava pre deti.

Deti milujú skákanie na trampolínke. V doprovode vyškoleného inštruktora budú v bezpečí a za pomoci hudby si budú skákať a hopsať tak, ako to majú vrodené už od mala. Naučia sa nové pohyby, naučia sa lepšie držať stabilitu a rovnováhu. Budú spoznávať cvičenie s hudbou a jej cítenie. 

Vek: 4 - 8 rokov

Vek: 7-12 rokov

Lektorka: Lenka Gulová

Bádateľská hodinka

Deti objavujú čaro prírody.

Doprajte svojim predškolákom prvé skutočné dobrodružstvo! Programy zamerané na outdoorové aktivity, ekológiu a skúmanie prírody s prvkami Waldorfskej školy. Vonkajšie pátračky za pokladmi ukrytými v prírode. Detičky absolvujú kopec nevšedných rozvojových aktivít, ktoré ich budú baviť a ktoré budú aj pre vás spestrením všedných dní. 

Vek: 5 - 7 rokov

Lektorka: Alexandra Hanková

Tanculienka (pre najmenších)

...tancuj, tancuj, vykrúcaj :-)

Tanculienka je tanečný kurz pre deti v sprievode rodiča. A čo do takejto lekcie patrí? Pohodová atmosféra, na hodinách sa učíme jednoduché tanečné pohyby na veselé detské pesničky. Využívame rôzne pomôcky. Deti si tancom rozvíjajú pohybové zručnosti, učia sa koordináciu pohybov, základné držanie tela a rytmizáciu. Príďte si s nami spoločne užiť detskú radosť z pohybu.

Vek: 2 - 4 roky (v sprievode rodiča)

Lektorka: Lenka Gulová

Tanculienka

...tanec pre všetkých :)

Staršie detičky si budú už bez sprievodu rodičov osvojovať hravou formou jednoduché tanečné variácie a kroky na detské pesničky, ale aj na známe hity rôznych žánrov. Precvičia si koordináciu pohybov, učia sa reagovať na tempo, rytmus a dynamiku hudby. 

Vek: 4 - 6 rokov

Lektorka: Lenka Gulová, Vanessa Mikulová

Mini dance

Disco & Hip hop

Tanečná prípravka pre deti od 3 rokov. Výuka prebieha hravou formou, do ktorej sú zaradené ľahké zostavičky zo štýlov disco a hip hop. Deti sa učia vnímať rytmus, zlepšujú koordináciu tela, zabávajú sa a učia sa pracovať v skupine.

Vek: 3 - 6 rokov

Mini dance JUNIOR

Vek: 6 - 8 rokov

Lektorka: Dajana Štepanovská, Vanessa Mikulová

 Šport MIX - Pohybové hry, Zdravé nôžky, Jumping

Pohybová príprava

Zdravé a zábavné pohybové aktivity zamerané pre správne postavenie a držanie tela s využitím rôznych balančných, masážnych a senzomotorických pomôcok. Chôdza naboso a skúmanie reakcií detských nôh na rôzne textúry prostredníctvom senzomotorického chodníka. Využívame aj trampolínu a pohybové hry zamerané na rozvoj koordinačných schopností, štafetové hry formou zábavy a súťaží. Pri cvičení nám pomáhajú riekanky, básničky a sprevádza nás i hudba. Dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti.

Vek:  3-6 rokov

Lektorka:  Vanessa Mikulová

Baby Barbarkovia

Bábätko v Barbarkove

Vhodné pre bábätká od 2 do 20 mesiacov, so zameraním na správnu manipuláciu a stimuláciu psychomotorického vývoja, posilňovanie posturálneho svalstva a na pomoc rodičom. Osvojíte si techniky správnej manipulácie, vhodných hier a cvičení, ktoré môžete využívať aj pri hrách s bábätkom doma. To všetko pod vedením školeného poradcu pre psychomotorický vývoj. Kurz bude rozdelený podľa vekových skupín.

Vek: 2 - 20 mesiacov

Lektor: Tatiana Jurkovičová

Základy spoločenských tancov


Kurz, kde sa naučíme jednotlivé spoločenské tance, ich charakterové črty ako aj zaujímavé choreografie k jednotlivým tancom. Rozvíja sa muzikalita a koordinácia tela. Okrem tanca sa učíme dôležitosti správneho držania tela, pomocou jednoduchých cvičení spevňujeme telo a chrbtové svaly.

Vek: 8 - 12 rokov

Lektor: Dávid Sprušanský

Multisenzorická miestnosť

Relax a terapia

Senzorické izby sú špeciálne navrhnuté prostredia, ktoré poskytujú zmyslový zážitok ľuďom, mladým i starým, so širokou škálou rôznych schopností. Tradične sa zmyslové miestnosti používali na relaxáciu a rôzne druhy terapii. Tento projekt vznikol s podporou Participatívneho rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja.

Šport mix barefoot

Pohybové hry -Dance -Zdravé nôžky

Zdravé a zábavné pohybové aktivity zamerané pre správne postavenie a držanie tela s využitím rôznych balančných, masážnych a senzomotorických pomôcok. Zdravý pohyb, tanec a pohybové hry zamerané na rozvoj koordinačných schopností, štafetové hry formou zábavy a súťaží. Pri cvičení nám pomáhajú riekanky, básničky a sprevádza nás i hudba.


Rozvrh Barbarkova 2022/2023


Pondelok

9:00 Hernička s prvkami Montessori

9:50 Hernička s prvkami Montessori

plánujeme otvoriť: 15: 45 Šport mix barefoot 3-4 roky

16:00 Jumping Kids 7-12 rokov

Utorok

16:15 Mini dance 

Streda

plánujeme otovoriť: 15:00 Bádateľská hodinka

15:30 Hudobná škola Yamaha Prvé krôčiky k hudbe 2.

16:15 Mini dance

Štvrtok

 8:45 Hudobná škola Yamaha Prvé krôčiky k hudbe

9:40 Pohybová príprava pre najmenších FITMAMI

    10:30 Tanculienka pre najmenších

15:15 Tanculienka pre škôlkarov

    16:10 Gymnathlon Baby

16:30 Gymnathlon Junior

Piatok

8:40 Baby Barbarkovia (Kopkáči, 2-5 mesiacov)

9:35 Baby Barbarkovia (Gúľači, 6-9 mesiacov)

10:25 Baby Barbarkovia (Cupkáči, 15-20 mesiacov)

 11:15 Baby Barbarkovia (Lezúni, 9-15 mesiacov)

15:15 ŠPORT MIX: Jumping, Pohybové hry, Zdravé nôžky

16:05 Mini Dance