Ponuka programov

Hernička s prvkami Montessori

Deti spoznávajú svet - rozvíjajú poznanie a zručnosti

Cieľom Montessori herničiek je umožniť deťom objavovať svet okolo nich spôsobom, ktorý rešpektuje ich vlastné tempo, jednotlivé senzitívne a vývojové obdobia, rozvíjať ich osobnosť, samostatnosť, nezávislosť, schopnosť rozhodovať sa, sebadôveru a tiež lásku k sebe a k svojmu okoliu. Samozrejme s inštrukciami a usmerneniami od skúsenej lektorky.

Vek: 1,5 - 3,5 roka v sprievode rodiča, doobedný kurz (pondelok, alebo piatok) 

Lektorka: Vanessa Mikulová

FITMAMI - Fit Kids

Pohybová príprava pre najmenších

Ide o zdravé a hravé cvičenie zamerané na rozvoj psychomotoriky, socializáciu a celkový rozvoj detí. Deti sa učia zdolávať rôzne prekážky, orientovať v priestore, postupne pracovať samostatne. 

Vek: mamičky s deťmi vo veku 2 - 3,5 roka, doobedný kurz

Lektorka: Lenka Gulová a Adela Rybecká

Gymnathlon Baby

Všestranný pohybový rozvoj - hravosť, zábava a nadšenie.

Licencovaný športový program - spoločné cvičenie rodičov a detí vo veku od 2,5 do 4 rokov zamerané na vytváranie pozitívnych emočných zážitkov spojených s prvým organizovaným pohybom. Pestrá skladba rýchlo sa striedajúcich jednoduchých cvičení a hier využíva rôznych pomôcok pre dosiahnutie maximálneho zážitku. Náplň hodín je zostavená odborníkmi z FTVS UK Praha tak, aby si deti osvojili 10 základných pohybových schopností a postupne budovali svoju samostatnosť.

Vek: 2,5 - 4 roky (v sprievode rodiča), kurz prebieha v poobednom čase

Lektorka: Lenka Gulová

Hudobná škola Yamaha: Prvé krôčiky k hudbe

Nie sú nehudobní ľudia, sú len nerozvinuté talenty.

Celosvetový program YAMAHA vyvíja hudobné vzdelávacie kurzy už viac ako 50 rokov. V dnešnej dobe navštevuje tieto programy po celom svete takmer 600 000 žiakov. Deti na hodinách prežívajú témy blízke ich veku, ako napríklad "mesto a ulica", "príroda", "zvieratá", "jedlo a pitie". Ku každej téme je pripravená pieseň, báseň a pohybová hra. Spevom piesní, využitím rytmických cvičení, hudobno-pohybových hier, príbehov, motorických cvičení a ďalšími aktivitami dochádza hravou formou k prirodzenému zapojeniu hudby do detského sveta.

Vek: 1,5 - 3,5 roka (v sprievode rodiča), štvrtok - doobedný kurz

Lektorka: Magdaléna Benešová

Hudobná škola Yamaha: Prvé krôčiky k hudbe 2.

Nie sú nehudobní ľudia, sú len nerozvinuté talenty.

Ide o cielenú hudobnú prípravu pre deti od 3 do 6 rokov. Deti zvládajú hravou formou základy hudobnej náuky. Dôraz sa kladie predovšetkým na rozvoj hudobnej predstavivosti. Pri praktických hudobných aktivitách deti získavajú základné hudobné vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré môžu neskôr využiť v nadväzujúcich inštrumentálnych programoch. Menšie deti môžu byť v sprievode rodiča. 

Vek: 3 - 5 rokov, kurz prebieha v poobednom čase 

Lektorka: Magdaléna Benešová

Lego® krúžok pre škôlkarov

Nejde o štandardnú hru s kockami LEGO®, ale ucelený systém vzdelávania.

Predškolské deti sú prirodzenými staviteľmi. Vďaka obľúbenej stavebnici DUPLO® sa deti oboznámia s rôznymi témami, ako sú zvieratá, vesmír, morský život, rozprávky alebo hrdinovia. Získajú veľa poznatkov, veľa sa naučia a samozrejme všetko si postavia a vyskúšajú.

Vek: 4 - 6 rokov

Lektorka: Silvia Hájniková, štvrtok 15:00, plánujeme otvoriť kurz od januára

Lego® krúžok Mladý inžinier 

Otvorte deťom dvere vedy a techniky.

Originálny systém hravého učenia je založený na 35 ročnom výskume od spoločnosti LEGO Education. Lego ponúka stále nové herné témy, stavebnice sú vždy aktuálne a patria vo svete hračiek medzi svetové jednotky. Budeme stavať s kockami Lego® Technic jednoduchšie aj komplikovanejšie modely - od dopravných prostriedkov po robotiku. Postavený model si deti zapoja na motor a on ožije. To je najväčšou motiváciou detí a väčšina modelov je takto vymyslená.

Vek: 6 - 10 rokov, štvrtok 16:00

Lektorka: Silvia Hájniková

Jumping kids

Lekcie nebudú len o jumpingu, bude to tiež kondičný tréning pre fyzickú zdatnosť, budovanie všestrannosti a športovej motivácie.

Tréningom sa učíme k správnemu držaniu tela, orientáciu v priestore, držanie rovnováhy a stability. Za pomoci rôznych hier aj mimo trampolíny sa deti učia základným danostiam: koncentrácia, orientácie pri hre, preťahovanie, skoky a výskoky, lezenie a kotúľanie, cvičenie s náčiním a a veľa iného. Budú spoznávať aj cvičenie s hudbou a jej cítenie. 

Vek: 6 - 10 rokov

Lektor: Dominik Ptáček

Tanculienka (pre najmenších)

...tancuj, tancuj, vykrúcaj :-)

Tanculienka je tanečný kurz pre deti v sprievode rodiča. A čo do takejto lekcie patrí? Pohodová atmosféra, na hodinách sa učíme jednoduché tanečné pohyby na veselé detské pesničky. Využívame rôzne pomôcky. Deti si tancom rozvíjajú pohybové zručnosti, učia sa koordináciu pohybov, základné držanie tela a rytmizáciu. Príďte si s nami spoločne užiť detskú radosť z pohybu.

Vek: 2 - 3,5 roky (v sprievode rodiča pri menších deťoch), doobedný kurz, štvrtok

Lektorka: Lenka Gulová, Janka

Tanculienka

...tanec pre všetkých :)

Deti, ktoré už nastúpili do škôlky, si budú osvojovať  jednoduché tanečné variácie a kroky na detské pesničky, ale aj na známe hity rôznych žánrov. Precvičia si koordináciu pohybov, učia sa reagovať na tempo, rytmus a dynamiku hudby. Celá lekcia bude zameraná na zdravý funkčný pohyb a aj chodidlo. Zo začiatku je možný aj sprievod rodiča, rodičia sa aktívne zapájajú. 

Vek: 2,5 - 4 roky

 Lektorka: Lenka Gulová

Mini dance

Disco & Hip hop

Tanečná prípravka pre deti od 3 rokov. Výuka prebieha hravou formou, do ktorej sú zaradené ľahké zostavičky zo štýlov disco a hip hop. Deti sa učia vnímať rytmus, zlepšujú koordináciu tela, zabávajú sa a učia sa pracovať v skupine.

Vek: 3,5 - 6 rokov

Lektorka: Dajana Štepanovská, Vanessa Mikulová

Šport MIX - Pohybové hry, Zdravé nôžky, Jumping

Pohybová príprava pre deti pred nástupom do školy.

Zdravé a zábavné pohybové aktivity zamerané pre správne postavenie a držanie tela s využitím rôznych balančných, masážnych a senzomotorických pomôcok. Chôdza naboso a skúmanie reakcií detských nôh na rôzne textúry prostredníctvom senzomotorického chodníka. Využívame aj trampolínu a pohybové hry zamerané na rozvoj koordinačných schopností, štafetové hry formou zábavy a súťaží. Pri cvičení nám pomáhajú riekanky, básničky a sprevádza nás i hudba. Dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti.

Vek:  4 - 6 rokov

Lektorka:  Vanessa Mikulová

Baby Barbarkovia

Bábätko v Barbarkove

Vhodné pre bábätká od 2 do 20 mesiacov, so zameraním na správnu manipuláciu a stimuláciu psychomotorického vývoja, posilňovanie posturálneho svalstva a na pomoc rodičom. Osvojíte si techniky správnej manipulácie, vhodných hier a cvičení, ktoré môžete využívať aj pri hrách s bábätkom doma. To všetko pod vedením školeného poradcu pre psychomotorický vývoj. Kurz bude rozdelený podľa vekových skupín.

Vek: 2,5 mesiace - 20 mesiacov, kurz bude prebiehať v piatok doobeda

Lektor: Janka

Multisenzorická miestnosť

Relax a terapia

Senzorické izby sú špeciálne navrhnuté prostredia, ktoré poskytujú zmyslový zážitok ľuďom, mladým i starým, so širokou škálou rôznych schopností. Tradične sa zmyslové miestnosti používali na relaxáciu a rôzne druhy terapii. Tento projekt vznikol s podporou Participatívneho rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja.

PlaySport

Všestranný pohybový rozvoj dieťaťa.

Komplexný športový program, ktorý zahŕňa všetko, čo deti potrebujú pre dokonalý športový zážitok! Deti sa môžu tešiť na rôzne pohybové hry, gymnastické, atletické, kondičné cvičenia a vyskúšajú si rôzne druhy športov. Cieľom kurzu je budovanie vzťahu k športu, k tomu deťom pomôže aj motivačný herný plán a skvelý trénerský tím.  

Vek: Rookie (4 - 6 rokov), Junior (6 - 9 rokov)

Lektor: Boris Janata a Domik Ptáček a kolektív športovcov


Rozvrh Barbarkova 2023/2024

  

Pondelok

15:15 Jumping Kids (6-9 r.) - 2 voľné miesta

16:05 Gymnathlon Baby (2,5-4 r.) - 2 voľné miesta

Utorok

15:15 Šport Mix - Zdravé nôžky, Jumping, pohybové hry - 2 voľné miesta

16:00 Lego Mladý inžinier (6-10 r.) - 3 voľné miesta

16:10 Mini dance (obsadené)

Streda

9:15 Hernička s prvkami Montessori (1,5-3 r.) - voľné 2 miesta

16:10 Mini dance (obsadené)

Štvrtok

 9:00 Hudobná škola Yamaha - Prvé krôčiky k hudbe (1,5-2 r.) - voľné miesta

9:50 FITMAMI - FITKIDS (2-3 roky) - 1 voľné miesto

   15:00 PlaySport Junior (6-9 r.) - 4 voľné miesta

15:45 PlaySport Rookie (4-6 r.) -  posledné 1 voľné miestoPiatok

8:45 Baby Barbarkovia (Gúľači, 2,5-7 mesiacov) -  3 voľné miesta

9:30 Baby Barbarkovia (Lezúni, 8-12 mesiacov) - obsadené

 10:15 Baby Barbarkovia (Cupkáči, 13-21 mesiacov) - 3 voľné miesta

11:00 Tanculienka mini - 2 voľné miesta

15:15 Mini Dance (2 voľné miesta)

16:05 Mini Dance (obsadené)