Prihlasovanie na kurzy a cenník

Kurzy budú prebiehať raz týždenne, od polovice septembra do júna. Školský rok je rozdelený na tri trimestre . Platba za kurzy je možná : 

a) za trimester (10 lekcií - 49 EUR), 

b) programy Yamaha a Gymnathlon majú svoj spôsob úhrady za celý polrok.

Doplňujúce informácie spolu s platobnými údajmi obdržíte v e-maily po zaregistrovaní.

V prípade zhoršenej epidemiologickej situácie budú kurzy prebiehať vždy podľa aktuálnych usmernení Vlády SR a vyhlášok RÚVZ. V prípade, že sa lekcie nebudú môcť uskutočniť, budú stanovené nové termíny podľa dohody. Ak kurzy nebudú môcť byť uskutočnené ani v náhradných termínoch, budú zaplatené členské poplatky vrátené.