Prihlasovanie na kurzy a cenník

Kurzy budú prebiehať raz týždenne, od polovice septembra do júna. Prihlasujete sa na celý rok, platba za kurzy je možná: 

a) za trimester (10 lekcií),

b) za celý rok - 10 % zľava z celkovej ceny (30 lekcií),

c) programy Yamaha a Gymnathlon majú svoj spôsob úhrady za celý polrok.

Doplňujúce informácie spolu s platobnými údajmi obdržíte v e-maily po zaregistrovaní.

V prípade zhoršenej epidemiologickej situácie budú kurzy prebiehať vždy podľa aktuálnych usmernení Vlády SR a vyhlášok RÚVZ. V prípade, že sa lekcie nebudú môcť uskutočniť, budú stanovené nové termíny podľa dohody. Ak kurzy nebudú môcť byť uskutočnené ani v náhradných termínoch, budú zaplatené členské poplatky vrátené.